Hải Anh

Hải Anh (2000) sống ở Hà Nội và là sinh viên trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

Hải Anh (b. 2000) currently lives in Hanoi and studies at Hanoi University of Education.